ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH „BOŻONARODZENIOWE MUZYKOWANIE”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH „BOŻONARODZENIOWE MUZYKOWANIE”

ORGANIZATOR:

Organizatorem Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Bożonarodzeniowe muzykowanie” jest

Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie

ul. Dworcowa 24a 10-437 Olsztyn

Konkurs jest skierowany dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkoli Miejskich w Olsztynie

Cele Konkursu:

-popularyzacja pieśni kolędowych i świątecznej muzyki,

-rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci,

-umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych,

-propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,

-wyłonienie utalentowanych dzieci.

Zasady udziału w Konkursie

1.Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaśpiewanie kolędy, pastorałki, bądź piosenki świątecznej w języku polskim (występ solowy). Rodzic lub nauczyciel zobowiązany jest do zarejestrowania nagrania na pendrive lub płycie CD/DVD i dostarczenia osobiście lub wysłania pocztą do dnia 16.12.2020r. do organizatora konkursu. Nagrania należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz tytułem utworu.

2.Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: telefon, tablet, kamera oraz nakręcony ze statycznej pozycji, w postaci jednego ciągłego ujęcia w układzie poziomym.

3.Czas trwania filmu powinien wynosić od 2 do 5 minut.

4.Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizowaniu wideo (podkładanie playbacku pod obraz czy stosowanie filtrów).

5.W prezentowanym utworze śpiew i podkład powinien być dobrze słyszalny.

6. Uczestnicy konkursu oceniani będą w 2 kategoriach wiekowych :

I – dzieci młodsze: 3,4- latki

II– dzieci starsze: 5-6-latki

7.W konkursie może wziąć udział maksymalnie 1 osoba z każdej grupy przedszkolnej.

8.Zgłoszenia uczestników z wypełnioną i zeskanowaną (można zrobić zdjęcie telefonem) kartą zgłoszeniową ze wszystkimi załącznikami prosimy przesłać do dnia 12.12.2020r.  na adres e-mailowy koordynatora z dopiskiem w temacie: imię i nazwisko + kategoria wiekowa (np. Jan Kowalski, kat. II).

9.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2020r. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej PM 39 w Olsztynie https://pm39.olsztyn.eu/.

Koordynatorzy konkursu :

Monika Kaczorek kaczorek.monika@pm39.olsztyn.eu 89 533 22 06 Bożena Gadomska gadomska.bozena@pm39.olsztyn.eu 89 533 22 06

JURY I NAGRODY

1.Organizator zobowiązuje się do powołania 4- osobowego Jury, składającego się z nauczycieli PM 39 w Olsztynie, którzy wyłonią w każdej kategorii trzy miejsca w danym kryterium wiekowym oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega prawo do przyznania miejsc ex aequo, wyróżnień oraz w przypadku braku zgłoszeń w danym kryterium wiekowym nie przyznanie nagród.

2.Kryteria ocen Jury oceniać będzie:

  • dobór repertuaru
  • ogólny wyraz artystyczny
  • kategoria wiekowa
  • wygląd sceniczny

3.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa oraz drobny upominek. Dla osób, które zdobędą I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w umówionym z koordynatorem konkursu terminie.

Regulamin konkursu + oświadczenia do wypełnienia

Wszystkim uczestnikom konkursu

życzymy dobrej zabawy!!! 🙂

Możliwość komentowania została wyłączona.