Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne na usługę organizacji wycieczki 2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu: zamówienie publiczne na usługę organizacji wycieczki

Załącznik nr 4 Postępow. ofertowe wycieczka 2020-skonwertowany

Protokół  z otwarcia ofert:  Protokół z otwarcia ofert 11.02.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty:  Zawiadomienie o wyborze oferty 11.02.2020

Zamówienie publiczne na wykonanie remontu ogrodzenia posesji przedszkola.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Zapytanie ofertowe ogrodzenie 2018
 2. Formularz oferty FORMULARZ OFERTY
 3. Wzór umowy UMOWA OGRODZENIE

Protokół  z otwarcia ofert: PROTOKÓŁ pdf

Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych, szatni, gabinetów wraz z montażem oraz zabawek i sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia

 1. Ogłoszenie o zamówieniu  ogloszenie
 2. SIWZ  SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Wzory umów załacznik nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie treści siwz strona

1.Protokół ( informacja) z otwarcia ofert

 str 1

 str 2

  str 3

2. oświadczenie o grupie kapitałowej Oswiadczenie o grupie kapit

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty część 1
 2. Zawiadomienie o wyborze ofety część 2
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty część 3
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty część 4

Możliwość komentowania została wyłączona.