UNIWERSYTET NOWOCZESNEGO CZŁOWIEKA

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela – powstał w marcu 2007 roku.

Jego misją jest kreowanie ambitnej i przedsiębiorczej osoby doskonalącej się moralnie i intelektualnie. Zajęcia obejmują wiedzę m.in.  z prawa, przedsiębiorczości, euro, bezpieczeństwa własnych finansów ,psychologii ,wiedzy medycznej i o lesie.

Zajęcia obejmują m.in. wiedzę z prawa, przedsiębiorczości, euro, bezpieczeństwa własnych finansów, psychologii, wiedzy medycznej i o lesie.

W ramach programu odbyły się działania:

ROK SZKOLNY 2014/2015

 • zbieranie żołędzi,
 • drugi etap kampanii edukacyjnej NBP „Akademia Obrotu Bezgotówkowego” w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie,
 • „Jak być dobrym obywatelem RP?” – kombatanci,
 • „Prawa i obowiązki dziecka” – Edward Ośko (adwokat),
 • „Bezpiecznie na drodze” – Zespół Szkół Samochodowych,
 • „Bezpieczeństwo i internecie” – Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
 • „Książka najlepszym przyjacielem” – Książnica Polska,
 • „Straż Miejska Twoim przyjacielem” – Straż Miejska w Olsztynie,
 • „Mam konto bankowe” – II Liceum Ogólnokształcące i Okręgowy Oddział NBP w Olsztynie,
 • gry i zabawy logiczne – Gimnazjum nr 11,
 • Wycieczka do banku – NBP w Olsztynie.

ROK SZKOLNY 2015/2016:

 • 09.2015 – „Przyjaciel polikliniki” – wycieczka do Szpitala MSW,
 • 09.2015 – udział w programie „Jestem przyjacielem lasu” – wycieczka do lasy, zbieranie żołędzi,
 • 11.2015 – wycieczka do Parku Jakubowego pod pomnik z orłami „Mamy niepodległą”,
 • 11.2015 – wycieczka do Radia,
 • 12.2015 – program podsumowujący udział Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela. Dotyczył on niezwykle ważnych społecznie inicjatyw z okazji: 70-lecia narodowego Banku Polskiego, 185-lecia polskiej bankowości centralnej, 15-lecia rzecznika Praw Dziecka, 70-lecia Polikliniki MSW w Olsztynie i 18-lecia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.
 • 12.2015 – spotkanie noworoczne z Kombatantami RP,
 • 01.2016 – program noworoczny „Śpiewamy z kombatantami” w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Olsztynie,
 • 02.2016 – wycieczka do Polikliniki – „Rusz sie po zdrowie” (europejski kodeks walki z rakiem),\11.02.2016 – wycieczka do Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Olsztynie. Odbył się program edukacyjny dla dzieci, który przygotowali: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony przyrody oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Dzieci dowiedziały się jak być przyjacielem lasu, jak dbać o zdrowie swoje i swojej rodziny.
 • 03.2016 – wycieczka do lasu – udział w Arystotelesowskim rajdzie edukacyjnym z cyklu „UNO”, pogadanki o tematyce leśnej,
 • 04.2016 – wycieczka na Wydział nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, udział w programie „Jestem mądry i zdrowy”,
 • 05.2016 – wycieczka do NBP (w ramach dni otwartych).

ROK SZKOLNY 2017/2018:

 • 2017 r. – z okazji Dnia Kombatanta spotkanie w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych
 • 2017 r. – z okazji Dnia Przedszkolaka spotkanie w Parku Kusocińskiego
 • 2017 r. – wyjazd do Lasu Miejskiego z okazji „Światowego Dnia Zwierząt”; (przekazanie żołędzi i kasztanów zbieranych przez dzieci i rodziców dla zwierząt leśnych)
 • 2017 r. – spotkanie w Parku Kusocińskiego; udział w programie „Mamy Niepodległą”
 • 2017 r. – spotkanie w Ratuszu z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka”, pod patronatem Prezydenta Olsztyna dr inż. Piotra Grzymowicza; zaprezentowanie programu artystycznego mówiącego o prawach dziecka
 • 2017 r. – udział w „Akcji Mammografia 2”, kampania Polikliniki MSWiA
 • 2018 r. – spotkanie w Ratuszu z okazji Nowego Roku z Prezydentem Olsztyna dr inż. Piotrem Grzymowiczem i zaproszonymi gośćmi; zaprezentowanie programu artystycznego „Dbamy o zdrowie”
 • 2018 r. – wycieczka do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na wykłady „Jestem Przyjacielem Lasu”
 • 2018 r. – udział w programie „Planuję z Piotrem Grzymowiczem”
 • 2018 r. – spotkanie w Parku Kusocińskiego na programie „Dzień Holocaustu – Rok Ireny Sendlerowej”
 • 2018 r. – z okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz Międzynarodowego Dnia Lasu – wycieczka do Lasu Miejskiego na zajęcia z leśnikami
 • 2018 r. – udział w programie „Poznaj Narodowy Bank Polski z Władysławem Grabskim”
 • 2018 r. – „Majówka z Kombatantami” połączona z Dniem Dziecka – w Parku Kusocińskiego

ROK SZKOLNY 2018/2019

 • 09.2018 r. – wyjazd do Lasu Miejskiego z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka”;  spotkanie z Kombatantami,
 • 10.2018 r. –  wyjazd do Lasu Miejskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej; słuchanie bajek z morałem,
 • 11.2018 r. – wyjazd do Urzędu Wojewódzkiego; udział w kampanii edukacyjnej„Oszczędzanie się opłaca”,
 • 12.2018 r. – spotkanie z leśnikami z okazji 90 rocznicy Ligi Ochrony Przyrody,
 • 01.2019 r. – wyjazd do Domu Kombatanta – Jasełka,
 • 02.2019 r. – spotkanie z leśnikiem w „Ptasim Zakątku” – dokarmianie ptaków,
 • 02.2019 r. – spotkanie z pracownikiem Narodowego Banku Polskiego warsztaty „Oszczędzanie się opłaca”,
 • 02.2019 r. – wyjście do Urzędu Wojewódzkiego na cykl spotkań „Oszczędzanie się opłaca”,
 • 04.2019 r. – uczczenie rocznicy wybuchu powstania w gettcie warszawskim zapoznanie się z sylwetką Marka Edelmana,
 • 05.2019 r. –  wyjazd do Lasu Miejskiego – Dzień Dziecka

ROK SZKOLNY 2019/2020

 • 09.2019 r. – „Dzień Przedszkolaka”; wyjazd do Lasu Miejskiego, spotkanie z zaproszonymi gośćmi (posłanką do Sejmu RP Anną Wasilewską,Policją, Kombatantami, leśnikami, trenerem Krzysztofem Lewickim,pogadanki, rozmowy oraz wspólne zabawy ruchowe i spacer po lesie, przekazanie leśnikom żołędzi dla zwierząt leśnych.
 • 11.2019 r. –  Program patriotyczny w przedszkolu z udziałem Kombatantów z okazji obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r.,
 • 12.2019 r. – Jasełka dla Kombatantów zorganizowane w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
 • 01.2019 r. – Wyjście do Ligi Ochrony Przyrody – udział w zajęciach prowadzonych  przez leśników, oglądanie filmu przyrodniczego
 • 01.2020 r. – Wyjście do Urzędu Wojewódzkiego, udział w programie „Oszczędzaniesię opłaca”
 • 01.2020 r.  Wyjście do parku, udział w zajęciach prowadzonych przez leśnika na temat „Pomagamy sikorkom”

9 marca  2018 r. w ramach realizacji programu Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela (UNO), dzieci z grupy IV zostały zaproszone  do Ratusza na program „ Planuję z Piotrem Grzymowiczem” .

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej, w której zebrali się zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczął Pan Prezydent, który serdecznie wszystkich przywitał i zachęcił do wspólnego planowania przestrzennego naszego miasta. Na dzieci czekały przygotowane stanowiska pracy. Dzieci przy pomocy zaproszonych studentów z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie mogły bawić się w projektantów przestrzennych. Wcześniej dzieci uczestniczyły w różnych wycieczkach i spacerach po okolicy naszego miasta, podczas których zrodził się pomysł na zaprojektowanie parku dla dzieci i dorosłych w Lesie Pieczewskim. Poprzez dostarczenie dzieciom materiałów plastycznych miały one okazję do wykazania własnych twórczych pomysłów. W zaprojektowanym planie zostały również uwzględnione miejsca rekreacyjne dla dzieci, dorosłych a nawet zwierząt. Dziękujemy Panu Prezydentowi oraz wszystkim zaproszonym gościom za poświęcony czas. Dla dzieci są to niezapomniane chwile, ponieważ mogły poczuć się ważnymi i docenianymi mieszkańcami naszego miasta.