UBEZPIECZENIE

Informujemy, że Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 39 podjęła decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiego programu dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci.

Na rok szkolny 2022/2023 wybrano ubezpieczyciela: Inter Risk TU S.A. Wysokość składki  51 zł.

Przedstawicielka firmy będzie zbierała składkę na ubezpieczenie dzieci przed przedszkolem w dniach 20-21 września ( wtorek i środa), w godzinach 14:00-16:00.

Prosimy o przygotowanie równej kwoty 51 zł.

Zapraszamy wszystkich, którzy wyrazili ochotę przystąpienia do ubezpieczenia i są zainteresowani.