SZKOŁA DLA EKOROZWOJU

Eko-Szkoły to międzynarodowy program realizowany w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej (www.fdee.org).

Program ten angażuje młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół.

Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

Międzynarodowa strona internetowa programu – www.ecoschools.global

Strona internetowa Fundacji dla Edukacji Ekologicznej – www.fdee.org

 

Mamy zaszczyt podzielić się wspaniałą wiadomością!

Drodzy rodzice Przedszkole Miejskie Nr 39 w Olsztynie po raz drugi otrzymało prestiżowe wyróżnienie ekologiczne, które otrzymują wybrane szkoły i przedszkola na całym świecie. Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznała naszej placówce certyfikat Zielonej Flagi na kolejny rok. Tematem wiodącym w działaniach edukacyjno-ekologicznych była zdrowa żywność oraz bioróżnorodność. Przy tej okazji pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom i instytucjom lokalnym, które wsparły nasze działania swoją wiedzą, doświadczeniem i czasem.

W załączniku certyfikat: flaga