Skład rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie.

 W dniu 14 września odbyło się spotkanie trójek grupowych. Na rok szkolny 2020/2021 wybrano prezydium Rady Rodziców w składzie:

1.Milena Olkowska – przewodnicząca,

2. Tomasz Lis – wiceprzewodniczący

3. Karolina Tyszewicz – skarbnik

5. Anna Szenfeld – członek komisji rewizyjnej

6. Katarzyna Smosarska- członek komisji rewizyjnej

 Rada Rodziców podjęła decyzję, że składkę w wysokości 130 zł od dziecka na poczet Rady Rodziców wniosą wyłącznie rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Pula środków z zeszłego roku w wysokości 13020,74 zł oraz  środki pozyskane od nowych rodziców zostaną wydatkowane wg opracowanego preliminarzu. O planach Rady Rodziców będziemy informować na bieżąco.

Możliwość komentowania została wyłączona.