Sensoryka dla smyka

Jak wiadomo najlepszymi nauczycielami dzieci są doświadczenia poprzez zmysły. Zwykle, kiedy dziecko może czegoś dotknąć, coś poczuć, coś zobaczyć, albo usłyszeć łatwiej przyswaja wiedzę. Obcowanie z masami pachnącymi, sypkimi, mokrymi, szorstkimi, twardymi, suchymi, lepkimi, kleistymi…wywołuje niezwykłe doświadczenia, co więcej wspomaga funkcje poznawcze dziecka, kompetencje inter i intrapersonalne, wpływa na rozwój społeczno- emocjonalny, aż wreszcie na rozwój sensomotoryczny. Zabawy sensoryczne dostarczają różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów dziecka i poszerzają świat jego doznań.

Innowacja dotyczy rozwijania motoryki małej i dużej u dzieci w wieku przedszkolnym – dzieci 3,4-letnich, poprzez zabawy z wykorzystaniem elementów terapii integracji sensorycznej. W zabawach tych będzie istotna stymulacja układu dotykowego, przedsionkowego oraz  proprioceptywnego.

Niniejsza innowacja ma na celu m.in. podniesienie zdolności manualnych z wykorzystaniem zabaw sensorycznych umożliwiającą nowe doznania, wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do działania oraz terapeutyczne oddziaływanie na zmysły.