Rozkład dnia

6:30 – 11:30

 • Schodzenie się dzieci w grupach, zabawy dowolne
 • Prace nauczycieli o charakterze obserwowalnym,  wyrównawczym, korekcyjnym
 • Zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne i ruchowe na dobry początek dnia
 • Śniadanie
 • Mycie zębów. Czynności higieniczne
 • Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w obszarze emocjonalnym, społecznym i poznawczym; realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Praca indywidualna lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulująco-korekcyjnym
 • Zabawy dowolne
 • Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne
 • Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
 • Podejmowanie dyżurów, porządkowanie Sali

11:30-17:00

 • Obiad
 • Odpoczynek dzieci, relaks przy, muzyce, bajce, słowie czytanym
 • Praca indywidualna lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym
 • Zabawy swobodne wg własnej inicjatywy i pomysłów dzieci
 • Podwieczorek
 • Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, integracyjne i dowolne
 • Gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne
 • Porządkowanie Sali
 • Pożegnanie