RODZICU


 By uniknąć gromadzenia osób na terenie przedszkola, informuję  o godzinach pracy poszczególnych oddziałów.

Jeżeli chcą Państwo uniknąć przebywania swojego dziecka w innej sali proszę w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy oddziału. Zawsze należy  cierpliwie poczekać przed wejściem, zachowując dystans społeczny od innych oczekujących osób.

Godziny pracy oddziałów:Rodzice, którzy nie będą mieli możliwości dostosowania się do godzin pracy oddziału powinni mieć świadomość, że ich dziecko będzie miało kontakt z inną grupą dzieci i innymi nauczycielami. Dobrze by było, żeby takie sytuacje udało się ograniczyć do niezbędnego minimum.
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.