Nasze przedszkole

Mieścimy się na osiedlu Pojezierze, w sąsiedztwie Parku im. Janusza Kusocińskiego. Placówka istnieje od 1 września 1981 roku. W 2017 r. przeszła gruntowny remont i przebudowę. Dysponujemy nowocześnie urządzoną przestrzenią dydaktyczną, blokiem żywieniowym i placem zabaw. W edukacji dzieci korzystamy z nowoczesnych technologii komputerowych i sali integracji sensorycznej. Kameralność placówki sprzyja budowaniu dobrej atmosfery. To sprawia, że wracają do nas dzieci naszych wychowanków.

Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli. Mamy w swoim gronie specjalistów terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej i jęz. angielskiego. Rodzice mają możliwość skorzystania na miejscu ze wsparcia psychologa – behawiorysty. Nauczycielki zabiegają o dobre samopoczucie dzieci, rozwijają potencjał intelektualny przedszkolaków i podejmują szereg działań przygotowujących dzieci do osiągania dojrzałości szkolnej.

Oferta:

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko nie tylko stawia pierwsze edukacyjne  kroki, ale to również pole do budowania relacji. Naszym nowatorskim przedsięwzięciem są zajęcia z inteligencji emocjonalnej, podczas których nasze dzieci uczą się postrzegać i rozpoznawać swoje emocje, wyrażać siebie. Dzięki temu łatwiej nawiązują kontakty z nowymi kolegami. Dążymy do wzbudzania u dzieci poczucia empatii, budowania porozumienia bez przemocy.
 

Naszych wychowanków uczymy samodzielności, zdobywania wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań:

 • stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,
 • wzmacniamy motywację poznawczą,
 • rozwijamy twórcze myślenie,
 • kształtujemy umiejętność zgodnego współżycia w grupie,
 • dostosowujemy metody pracy do predyspozycji dzieci,
 • wyposażamy w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
 • dbamy o codzienną porcję ruchu i świeżego powietrza.

      Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się tzw. zajęcia TIK, z wykorzystaniem technologii komputerowej. Wykorzystujemy ” Magiczny dywan” i tablice interaktywne do rozwijania i usprawniania motoryki, spostrzegawczości, logicznego myślenia i nauki czytania dzieci.

Zajęcia dodatkowe :

PRZYGOTOWUJĄC NASZYCH WYCHOWANKÓW DO NASTĘPNEGO ETAPU EDUKACYJNEGO, JAKIM JEST SZKOŁA OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 •  język angielski dla wszystkich przedszkolaków,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • zajęcia integracji sensorycznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia z inteligencji emocjonalnej,
 • TIK – zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznej,
 • warsztaty umuzykalniające,
 • koncerty Filharmonii Olsztyńskiej,
 • religia.

​W przedszkolu organizowane są wszystkie zajęcia i zabawy określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z zalecanymi warunkami ich realizacji.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZUJEMY BEZPŁATNIE I W RAMACH KOMPETENCJI NASZYCH NAUCZYCIELI.