Projekt- sport

Zadajemy dziecku zagadkę I. Fabiszewskiej

Ci go uprawiają
co o zdrowie dbają.

Mówią, że każdy ruch
to zdrowy w ciele duch. (sport)

Sprawmy, by dzieci dzięki nam nabywały umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w domu!

Nauczmy dziecko wiersza I. Fabiszewskie j- Gimnastyka. Może być odtąd świetną okazją do porannej gimnastyki …

Rano wstaję, wkładam dres
Otwieram okna,

miło jest.
Skaczę w górę
skaczę w bok,
i do tyłu robię skok.
Ręce w przód,
ręce w tył,
Ćwiczę , obym
zdrowy był.

Budujemy wiedzę dzieci na temat sportu :  

Wywiad : Czego dowiedziałem się na temat sportu? Celem jest sprawdzenie wiedzy dziecka, zdolności zapamiętywania, umiejętności budowania odpowiedzi wielozdaniowej na temat jw.

5.Magiczny worek: wkładamy do worka, pudełka lub siatki na zakupy: różne przedmioty, np. piłkę, skakankę oraz kopertę z zadaniami dla dzieci starszych (koperta z kartkami-zadaniami). Dzieci dotykają przedmioty, nazywają je i mówią do czego służą. Dzieci starsze, gdy wylosują zadanie (rodzic czyta treść) rozwiązują je. Zadania wykonujemy rysując na kartce: kropki oznaczają piłki, a kreski skakanki.

Zadanie dla dzieci starszych:

Dzieci sytuacje matematyczne liczą na konkretach, nie tylko w pamięci! Zapisują za pomocą cyfr , znaków matematycznych lub po prostu rysunków

  • Sebastian zamawia 7 piłek pingpongowych i tyle samo skakanek. Pytamy, ile skakanek chce kupić Sebastian?
  • Weronka zamawia 6 piłek do gry w piłkę wodną i skakanki-o 1 mniej niż piłek. Pytamy, ile skakanek chce kupić Weronka?
  • Zygmunt zamawia piłek tenisowych i 4 skakanki. Pytamy, ile piłek tenisowych chce kupić Zygmunt?
  • Sabina zamawia 4 piłki do gry w piłkę nożną i skakanki – o 1 więcej niż piłek. Ile skakanek zamawia Sabina?

Zabawa Zrób to co ja – kształtowanie pamięci ruchowej. Pomoce: piłka. Rodzic wykonuje wymyśloną przez siebie sekwencję ruchów z piłką, np.: 2 razy odbija piłkę od podłogi, raz rzuca piłkę w górę. Dziecko odtwarza wiernie pokazane ruchy z piłką.

Nadszedł czas na ćwiczenia przy piosenkach. Poniżej dwie propozycje

NAJPIERW SKŁON – https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
KTO JAK SKACZE – https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ