Program wychowania przedszkolnego

W roku szkolnym 2019/2020 kadra pedagogiczna wybrała program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” autorstwa Pleskot Mirosława Anna i Staszewska-Mieszek Agnieszka, Wydawnictwa WSiP. Program „Kocham Przedszkole” jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3-6 lat – pozwalając różnicować go w zależności od potrzeb i możliwości przedszkolaków.

Autorki programu określiły jakie metody, formy pracy, sytuacje dydaktyczne, ćwiczenia są najbardziej adekwatne do  potrzeb dziecka na etapie wychowania przedszkolnego. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zawiera:

  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania
  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej
  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany
  • metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).