W KRAINIE EMOCJI

„W KRAINIE EMOCJI”- INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Innowacją objęte są dzieci z wszystkich grup wiekowych a zadania realizowane w ramach tzw. „Emocjonalnych piątków”

Cele innowacji:

 • budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
 • kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, tańcu, pracach plastycznych i innych formach aktywności
 • rozwijanie empatii

Cele ogólne (wynikające z podstawy programowej):

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • szanuje emocje swoje i innych osób;
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej

 Literatura:

 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 2. Brenifier O.,Uczucia co to takiego. Wydawnictwo Zakamarki
 3. Małyska M., Rozmawiamy o uczuciach. WSIP
 4. Kozłowska A., Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym. WSIP
 5. Wolanczyk T, Komender J., Zaburzenia emocjonalne i behawioralne dzieci. PZWL
 6. Krawczyńska D., Uczucia niechciane. Artykuł Bliżej Przedszkolaka Nr 12.183/2016
 7. Juul J, Jensen H., Empatia wzmacnia dzieci. Mind 2018

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.