PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

W roku szkolnym 2014/2015 podjęliśmy działania mające na celu przystąpienie placówki do sieci przedszkoli promujących zdrowie. Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80-tych. Polska została przyjęta do europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 roku jako jeden z siedmiu pierwszych krajów. Uczestniczymy więc w ogólnoświatowych wysiłkach dla tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

Społeczność przedszkolna ( dzieci, rodzice i pracownicy):

 • Podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez:
 • Uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć
 • Zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań

Podstawą pracy Przedszkola  Promującego Zdrowie jest: integracja całej społeczności przedszkolnej, przyjazna atmosfera, dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, właściwe interakcje.

 

1.Koordynator ds. promocji zdrowia – Urszula Ptak, dyrektor 

   Zadania koordynatora ds. promocji zdrowia:

 • Upowszechnianie koncepcji promocji zdrowia i Przedszkola Promującego Zdrowie wśród pracowników oraz rodziców dzieci.
 • Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkola i sojuszników w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 • Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 • Kierowanie pracą zespołu promocji zdrowia.
 • Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.
 • Współdziałanie z koordynatorami innych przedszkoli oraz koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Przedszkoli Promujących        Zdrowie.
 • Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

2.Zespół do spraw promocji zdrowia :

Danuta Lubert – nauczyciel dyplomowany,
Anna Owczarek – nauczyciel kontraktowy,
Agata Łojek – nauczyciel mianowany,
Marta Kwiatkowska – nauczyciel mianowany,
Monika Jackowska – nauczyciel kontraktowy,
Beata Gralla – nauczyciel mianowany,
Ewa Sękowska – nauczyciel kontraktowy,
Małgorzata Maciuch – Samodzielny referent,
Piotr Wicha – konserwator,
Teresa Tenus – kucharz,
Joanna Raczyńska – przedstawiciel Rady Rodziców,
Tomasz Lis – przedstawiciel Rady Rodziców.

 

3.Koncepcja i zasady tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie

Koncepcja i zasady tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie – PREZENTACJA

 

4.Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia

Przedszkole-promujace-zdrowie ( pliki do pobrania )

 

5.Standardy Przedszkola Promującego Zdrowie

 • Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 • Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

Miło nam poinformować, że w dniu 28 września 2017 r.  nasze Przedszkole otrzymało CERTYFIKAT Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Przedszkole Promujące Zdrowie”.  Certyfikat jest wynikiem trzyletnich działań dyrektora, placówki, nauczycieli,, pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz środowiska lokalnego na rzecz promocji zdrowia. Celem naszych działań było wdrażanie zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, tworzenie dobrego klimatu oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Działania  te wymagały z jednej strony dużego zaangażowania całej społeczności przedszkolnej, przyjaciół i partnerów przedszkola, z drugiej zaś były źródłem satysfakcji. Nasze wspólne wysiłki zaowocowały uzyskaniem wymarzonego certyfikatu. Udowodniliśmy, że działania, które wdrażamy są widoczne i docenione. Zdrowy styl życia staje się naszą pasją.

 

CERTYFIKAT

 

 

 

Dlaczego warto ?

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od na­szego stylu życia. Niestety niekorzystnie zmienione zwyczaje żywieniowe i coraz to bardziej siedzący tryb życia powodują duże zagrożenie dla naszego zdrowia, a w konsekwencji cho­roby i krótsze życie. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany w naszym postępowaniu. Warto jest zmobilizować całą rodzinę równo­cześnie, gdyż ułatwi to wprowadzenie zmian. Poprawa stylu życia będzie najskuteczniejsza poprzez osobiste zaangażowanie i dawanie dobrego przykładu.

W stylu życia najważniejsze jest zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna.

 

 

Przykłady dobrych praktyk – nasze działania:

 

Od  1 do 12 września 2018 r. w grupie IV realizowaliśmy projekt edukacyjny

„ Czego jeszcze nie wiemy o jabłku? ”

 

Pierwszym krokiem naszego projektu było stworzenie siatki pytań dotyczących wiedzy o jabłku.

 

 

Drugim krokiem realizacji projektu był spacer na stragan owocowo – warzywny i obserwacja różnych gatunków jabłek.

 

 

Następnie wspólnie z rodzicami tworzyliśmy kącik przyrody oraz kącik z literaturą dziecięcą dotyczącą wiedzy na temat jabłek. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat własnych przeżyć i „ przygód” z jabłkami.

 

W ramach projektu wykonaliśmy doświadczenie związane z przechowywaniem jabłek w różnych miejscach. Naszym celem było sprawdzenie, w jakich warunkach najlepiej przechowywać owoce, aby nie straciły walorów zdrowotnych i smakowych.

 

 

Poznaliśmy etapy powstawania jabłka w oparciu o historyjkę obrazkową „ Od ziarenka do owocu”

 

Co jest w środku jabłka? – jak jest zbudowane jabłko. Dzieci samodzielnie badały pokrojone jabłka na pół, używając lupy, by dokładnie je obejrzeć. Wyjmowały z gniazda nasiennego nasiona (pestki) i przeliczały je.

 

Po zdobyciu wiedzy, którą część możemy jeść , wydrążyliśmy gniazda nasienne z jabłek, to miejsce uzupełniliśmy miodem i do pieca, naprawdę pychota.

 

Utwór „ Entliczek – pentliczek” – J. Brzechwy stał się inspiracją do wykonania prac plastycznych różnymi technikami oraz zdobycia wiedzy „ jakie zwierzęta lubią jeść jabłka”?

 

Zaprosiliśmy również ekspertów, którzy odpowiedzieli nam na postawione wcześniej pytania.

11 września br. gościliśmy babcię Mikołaja, która bardzo lubi spędzać czas na działce 12 września br.  panią kucharkę z naszego przedszkola.

 

Dzięki tym spotkaniom mogliśmy uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące jabłek.

W celu uzyskania informacji na temat jabłek ankieterka Tosia przeprowadziła z wybranymi pracownikami przedszkola oraz z dziećmi z grupy V wywiady. Przeprowadziliśmy również wywiady z mamami w domu.

 

Co wiemy o jabłkach – pokazaliśmy kolegom z grupy V

 

Co wiemy o jabłku?

– jabłka rosną w sadzie i na działce,

– możemy je kupić w sklepie lub na straganie,

– jak powstaje jabłko?

– jak jest zbudowane jabłko?

– potrafimy policzyć wszystkie nasionka w jabłku,

– znamy niektóre odmiany jabłek (spartan, reneta, lobo, papierówka itp.)

– skąd się wziął robaczek w środku jabłka ?

– wiemy, że jabłka należy przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu,

– w jabłku i innych owocach jest dużo witamin,

– jakie smakołyki można zrobić z jabłek ?

– zachowujemy higienę podczas przygotowywania i spożywania oraz podawania posiłków.

Z wywiadów przeprowadzonych przez naszą ankieterkę wynika, że 85% dzieci z gr. V , 80% pracowników przedszkola oraz 85% mam lubi jeść jabłka. Dowiedzieliśmy się, również do jakich potraw używane są jabłka. Dużym zaskoczeniem była dla nas wiadomość, że mamy dodają jabłka do rosołu.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom przedszkola, rodzicom i ekspertom, którzy pomogli nam w realizacji projektu.

Mamy nadzieją, że wiedza zdobyta poprzez działania, obserwacje i eksperymenty na długo zostaną w naszej pamięci.

 

Szanowni Państwo,

niezmiernie mi miło  poinformować, że nasze przedszkole otrzymało z rąk Pana prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki oraz prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej, przewodniczącej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

KRAJOWY CERTYFIKAT„PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE”.

Stanowi on dla nas dowód tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola. Jest to także formalne uznanie dla naszych wspólnych wysiłków w zakresie realizowania długofalowych działań i wprowadzania systemowych rozwiązań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Dziękuję wszystkim członkom naszej społeczności za zaangażowanie i dobrą współpracę. Wierzę, że wysiłek wkładany w budowanie naszego potencjału zdrowotnego oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia przyniesie jak najlepsze rezultaty i będzie procentował w przyszłości naszej i naszych dzieci.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.