POMYSŁY NA ZAMYSŁY

Przedszkole Miejskie nr 39 informuje, że z końcem czerwca 2018 roku zakończyła się realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu „Pomysły na zmysły”.

Do dnia 31.08.2018 r. w przedszkolu realizowane będą:

1/ spotkania, konsultacje z psychologiem/behawiorystą w każdy czwartek w godz. 13.00-16.30

w każdy piątek w godz 9.00-13.00.

2/ praca nowych oddziałów przedszkolnych (grup) zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30.

Rodzice!

Zapraszamy do obejrzenia reportażu podsumowującego projekt „Pomysły na zmysły”. [klik]

 

DRODZY RODZICE!

W związku z przystąpieniem Przedszkola do projektu ”Pomysły na zmysły” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej rozpoczynamy rekrutację na zajęcia dla dzieci  w wieku 3, 4, 5, 6 lat  z niepełnosprawnościami,  oraz ze stwierdzonymi deficytami.

  • Rekrutacja na zajęcia dzieci z niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie orzeczenia  o niepełnosprawności, które rodzic zobowiązany jest dostarczyć do przedszkola.
  • Rekrutacja na zajęcia dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami odbywa się na podstawie diagnozy nauczyciela oraz fakultatywnie: diagnozy psychologa/ behawiorysty i/lub opinii z poradni psychiologiczno – pedagogicznej i/lub zaświadczenia lekarskiego i/lub innych dokumentów potwierdzających deficyty.

ZAJĘCIA NA KTÓRE BĘDZIE PRZEPROWADZONA REKRUTACJA:

  1.  Zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej
  2. Gimnastyka korekcyjna
  3. Terapia ręki

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z regulaminem projektu , który jest zamieszczony na tablicy informacyjnej projektu oraz stronie internetowej przedszkola.

Niezbędną dokumentację prosimy dostarczyć do nauczycielek w grupach do dnia 20.09.2017r.

  1. REGULAMIN
  2. Deklaracja uczestnictwa DZIECI-nowy oddzial
  3. PM 39_Potwierdzenie kwalifikowalności_nowy oddział
  4. harmonogram 24.08.2017

Grafik zajęć projektu „Pomysły na zmysły” [kliknij]

Zajęcia z inteligencji emocjonalnej

Dzieci, choć wydają nam się wrażliwsze i bardziej emocjonalne, okazują swoje uczucia i nastroje w sposób bardzo spontaniczny, ale nierzadko nieadekwatnie do sytuacji. Nie wiedzą, skąd biorą się ich uczucia, jak sobie z nimi radzić i kierować. Jeśli nie zapewni się im odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, to taki stan rzeczy może stać się przyczyną wielu zaburzeń w rozwoju psychicznym dziecka. Osoba nie potrafiąca identyfikować własnych uczuć, nie będzie też potrafiła wczuwać się w nastroje, emocje i potrzeby innych ludzi.

Zachowanie pod wpływem emocji – jest częste ale dzieci nie są tego świadome. Stąd zrodziła się potrzeba opracowania takich zajęć, które  miałyby na celu  uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz odczuć i uczuć innych osób.

https://www.elewizjaolsztyn.pl/kat-184,a,8263,olsztynskie-przedszkola-pokazaly-ze-wspolpraca-sie.html

https://drive.google.com/drive/folders/1tuj2QL446svyv3-4DPzBR6WQviQTEeFf

Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem TIK

Figlowanie na Magicznym Dywanie!

Magiczny Dywan to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer i moduł interaktywny. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie zastosowania w każdym pomieszczeniu, na jasnym i jednolitym podłożu. Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na którym uczestnicy przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy, a na interaktywnych reklamach kończąc. Osoba, podczas zabawy, integruje się w jej tok, za pomocą ruchów rąk lub nóg. Jest to zasada zbliżona do obsługi domowego telewizora. Magiczny Dywan to podłoga interaktywna zaprojektowana przez polskich inżynierów.

 

Zajęcia terapeutyczne integracji sensorycznej

Pełny obraz rzeczywistości tworzy się w mózgu dziecka pod wpływem wielu bodźców odbieranych wszystkimi zmysłami naraz – maluch jednocześnie widzi, słyszy, odczuwa dotyk, temperaturę i zmiany pozycji swojego ciała. Informacje o zarejestrowanych bodźcach spotykają się w jego mózgu. Tam, po odpowiedniej „obróbce”, są łączone w spójny komunikat i powodują konkretne zachowanie. Jeśli np. malec chce złapać piłkę, jego mózg błyskawicznie sortuje i łączy napływające bodźce – ocenia odległość i wielkość piłki, szybkość jej ruchu, planuje odpowiedni układ rąk, siłę, z jaką zostanie chwycona, i na bieżąco kontroluje równowagę oraz pozycję ciała. A do tego całą tę sytuację konfrontuje z doświadczeniami zebranymi wcześniej. Ten skomplikowany proces neurologiczny, polegający na skutecznym współdziałaniu zmysłów w celu przetwarzania bodźców, to integracja sensoryczna (SI – Sensory Integration). Jeśli kilkulatek ma z nią problemy, trudniej mu funkcjonować. Na szczęście można mu pomóc.

Terapia ręki

Głównym celem zajęć jest usprawnianie motoryki małej, dostarczanie wrażeń dotykowych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi. Program Terapii Ręki zakłada usprawnianie motoryki małej poprzez tworzenie procesu oddziaływań terapeutycznych zgodnych z potrzebami dzieci i dostosowanych do ich  funkcjonowania zarówno poznawczego jak i ruchowego. Ćwiczenia realizowane według programu Terapii ręki rozwijają sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania wielu czynności.