Komunikat Dyrektora

Szanowni Rodzice,

z dniem 18 maja uruchamiamy przedszkole dla osób, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Dzieci przydzielone są do grup zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa godzinami. Nie wszystkie indywidualne oczekiwania możemy spełnić, ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego. Należy dostosować się do wyznaczonego czasu przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Po godzinie 8:00 nie przyprowadzamy dzieci.

Utworzyliśmy 5 grup, nazwanych kolorami. Każda ma wyznaczoną porę przyjścia i wyjścia tak, by uniemożliwić stykanie się dzieci z różnych grup. Rodzeństwa są umieszczone razem.

O tym, do której grupy przydzielono Państwa dziecko poinformują Państwa wychowawcy grup.

 

NAZWA GRUPY GODZINY PRACY OBSADA GODZINY PRZYPROWADZANIA GODZINY ODBIERANIA
NIEBIESKA – sala grupy 1 7:30 -15:30 Danuta Lubert,

Bożena Gadomska,

Barbara Kamińska

7:15 – 7:30 15:00 – 15:20
ZIELONA – sala grupy 6 6:30 – 15:30 Monika Jackowska, Joanna Browarska, Zuzanna Zglenicka 6:50 – 7:00 15:20 – 15:30
CZERWONA – sala grupy 3 7:00 – 16:00 Urszula Zarembo, Anna Owczarek, Katarzyna Mierzejewska 7:00 – 7:15 15:45 – 16:00
ŻÓŁTA – sala grupy 2 6:30 – 16:30 Ewa Sękowska, Paulina Ataszkiewicz, Katarzyna Seredyńska 6:30 – 6:40 16:15 – 16:30
POMARAŃCZOWA – sala grupy 4 6:30 – 16:00 Beata Gralla, Dorota Szewczyk, Magdalena Szymańska 6:40 – 6:50 15:30 – 15:45

 

Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można ustalić z dyrektorem  przedszkola inna godzinę przyprowadzenia dziecka.

Przypominam: dziecko, zgodnie z obowiązującymi procedurami może odebrać/przyprowadzić wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Nie przychodzimy do przedszkola  w towarzystwie osób postronnych.

Mam świadomość obaw i stresu związanego z posłaniem dziecka do przedszkola i wiem, że dzieci również to przeżywają. W imieniu własnym i całego naszego zespołu zapewniam Państwa, że bardzo sumiennie przygotowaliśmy się do tego wyzwania i zrobimy, co w naszej mocy, by dzieci czuły się z nami bezpiecznie.

 

Urszula Ptak,

Dyrektor przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie

Procedury ochrony dzieci i pracowników placówki przed COVID-19

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. do odwołania nasze Przedszkole będzie funkcjonowało na szczególnych zasadach i w tzw. reżimie sanitarnym. Zarówno Pracownicy Przedszkola jak i Rodzice/ Opiekunowie dzieci muszą znać i stosować się do obowiązujących procedur. Od nas wszystkich zależy, czy dzieci i my sami zachowamy zdrowie.

Poniżej zamieszczamy Procedury ochrony dzieci i pracowników placówki przed COVID-19:

Zarządzenie Dyrektora

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii

Procedura postępowania na wypadek zakażenia

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami

 

KOMUNIKAT – zapisy do przedszkola od 18 maja 2020r.

Od dnia 18 maja 2020 roku otwieramy przedszkole dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Najpóźniej do dnia 14 maja do godz. 10:00 rodzice, którzy zgłosili potrzebę opieki powinni złożyć WNIOSEK [kliknij tutaj] o przyjęcie dziecka wraz z ZAŚWIADCZENIEM o świadczeniu pracy w miejscu pracy. Dokumenty należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, poinformujemy Państwa czy wszystkie zgłoszone dzieci będą mogły zostać przyjęte. Do przedszkola przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Grupy zostaną utworzone na nowo, zgodnie z zadeklarowanymi  godzinami. Otrzymacie Państwo na maila informację, w jakich godzinach pracuje grupa, do której przypisano Państwa dziecko. Bezwzględnie należy się dostosować do godzin pracy swojej grupy.

Od 18 maja  nie możemy przyjąć dzieci po godzinie 8:00!

W związku z zaistniałą sytuacją obowiązują szczególne zasady postępowania w trakcie pandemii [kliknij tutaj]: każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i potwierdzenia podpisem, że przyjmuje je do stosowania. Podpisany dokument wraz z wnioskiem i zaświadczeniem należy przesłać na adres mailowy: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

 

Komunikat dyrektora

W związku z rozważaniem możliwości otwarcia naszego Przedszkola- zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia – proszę o zgłoszenie w trybie pilnym, dzisiaj do godziny 13:00, w formie mailowej na adres: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl chęci uzyskania opieki dla swojego dziecka.  Chcemy zapewnić przedszkole przede wszystkim dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Urszula Ptak,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie

 

WYNIKI NABORU – KOMUNIKAT !!

Zgodnie z §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Naszego Przedszkola  znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej  zdecydowało o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania przedszkoli do dnia 24 maja 2020 r. Jednocześnie przypominam, że nadal realizujemy zadania związane z kształceniem na odległość. Wychowawcy grup są z Państwem w kontakcie. Zapraszamy do współpracy.

Serdecznie Państwa pozdrawiam w imieniu całej załogi naszego Przedszkola. Życzę zdrowia i pogody ducha .

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

W związku z rekrutacją informujemy, że o dokumenty w formie papierowej będziemy prosić po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. 

Termin uzupełniania dokumentacji będzie podany na naszej  stronie internetowej.

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

Możliwość komentowania jest wyłączona.