Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 20  listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r. w grupie IV

 w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie

 Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z grupy IV/osoby z kontaktu bezpośredniego są objęte kwarantanną. O fakcie tym poinformują Państwa również wychowawcy grupy w rozmowie telefonicznej. Wiadomość sms z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zostanie rozesłana do wszystkich osób objętych kwarantanną.

W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując narzędzie Teams.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Komunikat

Szanowni Państwo

dzisiaj otrzymaliśmy informację o potwierdzonym zakażeniu Covid-19 w grupie I. W związku z tym proszę o uważne obserwowanie samopoczucia swoich dzieci. Nie zachodzi potrzeba kwarantanny dla grupy z uwagi na fakt, że nie doszło do kontaktu z osobą chorą.

Wszystkim Państwu i Dzieciom przekazuję od całego naszego zespołu życzenia zdrowia.

Urszula Ptak

POMOC PSYCHOLOGA

Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych związanych z pandemią COVID – 19 ?

Zachęcamy do lektury artykułu naszej Pani Psycholog.

Drodzy Rodzice

Jesteście dla nas bardzo ważni.

Chciałabym z Wami porozmawiać o tym, co dotyczy nas wszystkich w związku z przedłużającą się sytuacją związaną z pandemią COVID – 19.

W naszym przedszkolu, jak wszędzie, obowiązują procedury i ograniczenia, które mają na celu chronić nasze zdrowie. Z jednej strony rozumiemy, że takie ograniczenia są ważne dla naszego zdrowia, ale z drugiej strony chcemy normalnie żyć tzn. spotykać się z bliskimi, wyjeżdżać, pracować, uczyć się, uczestniczyć w uroczystościach, świętach,  realizować swoje  zainteresowania.

Kwarantanna dodatkowo zmusza nas do zaniechania aktywności zawodowej, wywołuje niepewność i strach co do dalszej sytuacji. Boimy się o przyszłość rodziny, o pracę, o sytuację materialną, o bezpieczeństwo i zdrowie najbliższych.

W takiej sytuacji  pojawia się  strach, złość, zniecierpliwienie, zniechęcenie. Nie czujemy się bezpiecznie. Za tym idzie reakcja fizjologiczna organizmu, wydzielają się hormony stresu (kortyzol, adrenalina). Wpływa to na nasz organizm m.in. obniża się odporność oraz wyzwalają się określone reakcje np. agresja, skłonność do wybuchów, zniecierpliwienie, przenoszenie złości na otoczenie (atak).

Dochodzi do częstszych konfliktów, które dodatkowo potęgują sytuację stresową, a tak naprawdę chcemy zupełnie czegoś innego – uspokojenia, dystansu, wsparcia.

Drodzy Rodzice, chciałabym abyście poczuli, że mimo tej trudnej sytuacji, możecie sobie lepiej radzić z  trudnymi emocjami, które pojawiają się w nasileniu w ostatnim okresie.

Nie   poddawajcie się w walce o siebie i swoich najbliższych w sytuacji pandemii COVID – 19.

(więcej…)

Komunikat dyrektora – powrót do przedszkola

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od dnia jutrzejszego (3 listopada) dzieci z grup: I, II, III, V i VI mogą wrócić do przedszkola po odbytej kwarantannie.

Dzieci z grupy IV pozostają na kwarantannie do czwartku 5 listopada.

Jednocześnie przypominam o konieczności uważnego obserwowania samopoczucia swoich dzieci i niezwłocznego informowania przedszkola w przypadku potwierdzonego testem zakażenia COVID-19. Jest to dla nas kluczowe w tym trudnym czasie.  W imieniu własnym i swoich pracowników zapewniam, że robimy co w naszej mocy, by dzieci były u nas bezpieczne. Skutki braku informacji w przypadku zakażeń ponosi również nasza załoga.  Wspólnie dbajmy o swoje zdrowie.

Przypominam Państwu godziny pracy grup i proszę, by w miarę możliwości postarać się do nich dostosować. Osoby, które  rano lub po południu przyjdą poza godzinami pracy grupy muszą liczyć się    z pobytem w innej grupie. Proszę, by takie sytuacje zdarzały się tylko w wyjątkowych przypadkach. W razie choroby nauczyciela jestem zobowiązana ustalić zastępstwo, by zapewnić opiekę Państwa dzieciom.

Proszę systematycznie śledzić naszą stronę internetową.

Życzę Państwu i Dzieciom zdrowia

 Urszula Ptak, Dyrektor PM39

Komunikat dyrektora – potwierdzony przypadek Covid-19 w grupie I

 W dniu dzisiejszym otrzymałam informację o potwierdzonym zakażeniu w grupie I. Ostatni kontakt z osobą zakażoną był 23 października 2020 r. (piątek). W związku z tym termin zawieszenia zajęć w tej grupie pozostaje nadal ten sam, czyli do 2 listopada 2020 r. włącznie

O terminach objęcia kwarantanną dzieci z tej grupy  zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie w dniu jutrzejszym przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemilogicznej.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową.

Życzę Państwu i Dzieciom zdrowia

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Komunikat dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 29  października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. w grupie IV

oraz w terminie od 30 października do 2 listopada 2020 r w grupach: I i III

 w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie

Dzieci z grupy IV/osoby z kontaktu bezpośredniego będą objęte kwarantanną. O szczegółach informuje Państwa telefonicznie Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.  Dzieci z grupy I i III nie są objęte kwarantanną ( zawieszenie zajęć w tych grupach spowodowane jest brakiem kadry; nie mamy informacji o podejrzeniach zakażenia w tych grupach).

W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując narzędzie Teams.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową.

Zarządzenie Nr 18/2020

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Komunikat dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

w terminie od 29 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r.

w grupie IV w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie
Dzieci z tej grupy/osoby z kontaktu bezpośredniego będą objęte kwarantanną. O szczegółach poinformuje Państwa telefonicznie Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.
W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując narzędzie Teams.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia i do zobaczenia.

Zarządzenie Nr 17/2020

Urszula Ptak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Uwaga Rodzice Grupy VI

W dniu  dzisiejszym otrzymałam  informację o pozytywnym wyniku testu dziecka z grupy VI.  Dziecko było obecne w przedszkolu ostatni raz w środę 21 października 2020 r.  Po konsultacji z Pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ustalono, że wyznaczony okres kwarantanny między 27 października a 2 listopada jest adekwatny i nie będzie wydłużony. Proszę jednak o uważne obserwowanie swoich dzieci pod kątem objawów mogących wskazywać na zakażenie.

Życzę Państwu i Dzieciom zdrowia.

 Urszula Ptak,

Dyrektor Przedszkola

Komunikat

Szanowni Państwo,

informacje o dzieciach objętych kwarantanną ( dotyczy grup II, V i VI -dzieci obecnych w przedszkolu 19-23 października) przekażą Państwu pracownicy Sanepidu. O sytuacji dzieci nieobjętych kwarantanną poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Komunikat dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

w terminie od 27 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r.
w grupach II, V i VI w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie
Dzieci z tych grup/osoby z kontaktu bezpośredniego będą objęte kwarantanną. O szczegółach poinformuje Państwa telefonicznie Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.
W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując narzędzie Teams.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia i do zobaczenia.

Zarządzenie Nr 15/2020

Urszula Ptak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Możliwość komentowania została wyłączona.