Inauguracja roku przedszkolnego w czasie pandemii.

Szanowni Rodzice,
Od dnia 1 września 2020 r. zapraszamy do korzystania z przedszkola wszystkie  dzieci. Nasze przedszkole będzie funkcjonowało na szczególnych zasadach i w tzw. reżimie sanitarnym. Zarówno Pracownicy Przedszkola, jak i Rodzice/Opiekunowie dzieci muszą znać i stosować się do obowiązujących procedur. Od nas wszystkich zależy, czy dzieci i my sami zachowamy zdrowie.
Zobowiązuję wszystkich Państwa do zapoznania z obowiązującymi w naszym przedszkolu procedurami oraz wypełnienie i przyniesienie do Przedszkola załączonego oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka (rano lub przy odbiorze). Szczegółowe informacje zawarto w procedurach.
Wewnętrzna procedura…… i załączniki + oświadczenie.
Mam świadomość obaw i stresu związanego z posłaniem dziecka do przedszkola i wiem, że dzieci również to przeżywają. W imieniu własnym i całego naszego zespołu zapewniam Państwa, że bardzo sumiennie przygotowaliśmy się do tego wyzwania i zrobimy, co w naszej mocy, by dzieci czuły się z nami bezpiecznie.

Bardzo prosimy o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionego oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu:

Aplikacja ProteGO Safe

Szanowni Państwo,
Główny Inspektor Sanitarny wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej kierują specjalny list do rodziców uczniów ( list w załącznikach ), w którym zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.


ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Adaptacja w przedszkolu – komunikat dyrektora

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa  możliwość poznania warunków, w jakich będzie przebywać i uczyć się Państwa dziecko oraz bezpośrednie spotkanie z nauczycielami.

W związku z sytuacją epidemiczną nie jest jednak bezpieczne spotkanie z całą grupą jednocześnie.  Spotkania adaptacyjne odbędą się w dwóch grupach.

 W dniu 27 sierpnia 2020 r. ( czwartek) o godz. 15:00 i godz. 16:00  odbędą się spotkania organizacyjne z rodzicami. Zapraszamy po jednym rodzicu każdego dziecka.

W dniu 28 sierpnia 2020 r. ( piątek) w godzinach 9:00 – 10:00   i 10:30 – 11:30 zapraszamy dziecko z jednym rodzicem na dzień adaptacyjny do naszego przedszkola.

Informację o wyznaczonych terminach otrzymacie Państwo na adresy mailowe.

Dorosłych proszę o przybycie do przedszkola w maseczkach zasłaniających nos i usta oraz przestrzeganie obowiązującej odległości między uczestnikami spotkania.

Szanowni Rodzice!

Przygotowujemy się do rozpoczęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej od 1 września w formie stacjonarnej. Przedszkole będzie nadal funkcjonowało w warunkach reżimu sanitarnego i będą nas wszystkich obowiązywały szczególne zasady i rozwiązania. Przed rozpoczęciem zajęć przekażę Państwu szczegóły naszej współpracy w tych szczególnych warunkach.

 Tymczasem życzę Państwu udanego wypoczynku.

Urszula Ptak

Dyrektor przedszkola

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

   Pragnę bardzo podziękować wszystkim Rodzicom za pomoc, życzliwość, serdeczność i dobre słowo oraz wkład pracy podczas systemu zdalnego nauczania. Zdajemy sobie sprawę, że było to dla nas wszystkich wyzwanie. Również od Państwa wymagało dużego wysiłku przy jednoczesnym łączeniu własnej pracy zawodowej. Dziękuję.

  Przed nami sezon letniego wypoczynku. Życzę, by czas wolny pozwolił na wytchnienie od codziennych obowiązków, życzę spokojnych, wesołych i bezpiecznych wakacji.

                                                                        Z serdecznymi życzeniami
Urszula Ptak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39
wraz z całą społecznością przedszkolną

                                                                       

Zapraszamy wszystkich na seans filmowy, przypominający zasady bezpieczeństwa podczas wakacji:
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_whttps://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q

Zapamiętajmy najważniejsze zasady Myszki

Komunikat Przewodniczącego Rady Rodziców

Informuję, że w związku z sytuacją w kraju związaną z pandemią oraz ograniczonym funkcjonowaniem przedszkola prezydium Rady Rodziców  podjęło decyzję o zakupie upominków dla dzieci 6-letnich, kończących edukację w przedszkolu.

Pozostałe środki zostaną na koncie Rady Rodziców, a o sposobie ich wydatkowania zadecyduje Rada Rodziców po zażegnaniu kryzysu.

Szczegółowe sprawozdanie za rok 2019/2020 zgodnie z Regulaminem zostanie przedstawione na pierwszym zebraniu ogólnym we wrześniu 2020r.

Tomasz Lis

Ogłoszenie dla rodziców dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola odbędzie się w późniejszym terminie.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom Państwa przygotowaniem dziecka do podjęcia edukacji w przedszkolu, przygotowaliśmy kilka ważnych informacji, z którymi należy się zapoznać i wdrożyć, zanim dziecko przekroczy próg przedszkola (zapraszamy do odwiedzenia zakładki na naszej stronie: Kącik Rodzica).

W związku z epidemią daty dni adaptacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie strony internetowej naszego przedszkola.

                                                        

                                                Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

                                                                                                            w Olsztynie

Przerwa wakacyjna w sierpniu – komunikat dyrektora

Przypominam Państwu, że zgodnie z zatwierdzonym Arkuszem Organizacji Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 na miesiąc sierpień została ustalona przerwa w naszej pracy ( o czym Rodzice zostali poinformowani na zebraniach grupowych we wrześniu ubiegłego roku) . Jednocześnie informuję, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną miasto Olsztyn nie ustala tzw. przedszkoli dyżurujących.

Przypominam, że nasze przedszkole nadal pracuje w tzw. reżimie sanitarnym i jest dostępne dla rodziców, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki (zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 114/2020 Prezydenta Olsztyna).

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Komunikat dyrektora

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 ( Dz. U. poz.410, z późn.zm.) dzieciom, których rodzice podjęli decyzję o dalszym pozostawieniu dziecka w domu nadal zapewniamy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja dzieci z wszystkich grup zapraszamy do korzystania z propozycji nauczycieli zamieszczanych na naszej stronie internetowej w zakładce „kształcenie na odległość”. Nadal zachęcamy do konsultacji i kontaktów z wychowawcami w formie mailowej i dzielenia się z nami efektami swojej pracy przez założone maile grupowe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.