Komunikat

Szanowani Rodzice

w związku z wytycznymi GIS i MEN dla strefy czerwonej przypominamy o konieczności stosowania zasad:

  • dystans
  • dezynfekcja
  • maseczka.

Informujemy również że w przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby, istnieje możliwość pozostawienia dziecka w domu, zapewnimy dziecku nauczanie zdalne.

Wspólnie dbajmy o nasze zdrowie.

Komunikat Rady Rodziców – Ubezpieczenie grupowe dzieci

Informujemy, że Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 39 podjęła decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiego programu dowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci.  Na rok szkolny 2020/2021 wybrano ubezpieczyciela: Inter Risk TU S.A. Wysokość składki  40 zł.

Przedstawicielka firmy będzie zbierała składkę na ubezpieczenie dzieci przed przedszkolem w dniach 21-22 września ( poniedziałek i wtorek), w godzinach 14:00-16:00. Prosimy o przygotowanie równej kwoty 40 zł. Zapraszamy wszystkich, którzy wyrazili ochotę przystąpienia do ubezpieczenia i są zainteresowani.

Skład rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie.

 W dniu 14 września odbyło się spotkanie trójek grupowych. Na rok szkolny 2020/2021 wybrano prezydium Rady Rodziców w składzie:

1.Milena Olkowska – przewodnicząca,

2. Tomasz Lis – wiceprzewodniczący

3. Karolina Tyszewicz – skarbnik

5. Anna Szenfeld – członek komisji rewizyjnej

6. Katarzyna Smosarska- członek komisji rewizyjnej

 Rada Rodziców podjęła decyzję, że składkę w wysokości 130 zł od dziecka na poczet Rady Rodziców wniosą wyłącznie rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Pula środków z zeszłego roku w wysokości 13020,74 zł oraz  środki pozyskane od nowych rodziców zostaną wydatkowane wg opracowanego preliminarzu. O planach Rady Rodziców będziemy informować na bieżąco.

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych- PUO ?

Szanowni Rodzice,

w  linkach poniżej znajdują się szczegółowe informacje i instrukcja dla rodziców dotycząca aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług oświatowych? cz. 1

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych? cz.2

Na platformie PUO znajdą Państwo informacje o obecnościach dziecka i płatnościach za przedszkole.

Przypominamy, że opłata za miesiąc wrzesień będzie widoczna w dniu 1 października , termin płatności to 10 październik.

ZEBRANIA GRUPOWE

W dniach 9 i 10 września odbędą sie zebrania grupowe w formie on-line na Platformie Office 365:

Grupa II – 9 wrzesień godz 17:00

Grupa III – 9 wrzesień godz 18:00

Grupa IV – 10 wrzesień godz 16:30

Grupa V – 9 wrzesień godz 16:30

Grupa VI – 9 wrzesień godz 17:00

Od Nauczycielek swojej grupy otrzymają Państwo loginy i hasła do Platformy Office 365.

Instrukcję w jaki sposób dołączyć do zebrania zamieszczamy poniżej.

To nasze pierwsze doświadczenie w tego typu zebraniach. Prosimy o wyrozumiałość i życzymy Państwu udanej „premiery”

Komunikat-przyprowadzanie dzieci!

Ze wzgledu na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego i nasze wspólne bezpieczeństwo proszę o wcześniejsze przyprowadzanie dzieci. Nasze grupy (w komunikacie niżej) pracują od 6:30 i 7:00. Jeżeli większość z Państwa będzie chciało przyprowadzić dziecko miedzy 7:30 a 8:00 powinien liczyć sie z dłuższym czasem oczekiwania.

Zobowiązuje również Państwa do przestrzegania obowiązku noszenia maseczki osłaniającej usta i nos.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola

pracują

Zebranie i dni adaptacyjne

Informujemy, że dzisiejsze zebrania z rodzicami jak i jutrzejsze dni adaptacyjne zorganizowane są wyłącznie dla nowoprzyjętych dzieci 3 letnich, szczegółowe informacje zostały Państwu przesłane na adresy mailowe podane podczas rekrutacji.

Z pozostałymi Rodzicami będą kontaktować się telefonicznie nauczycielki z poszczególnych grup.

RODZICU


 By uniknąć gromadzenia osób na terenie przedszkola, informuję  o godzinach pracy poszczególnych oddziałów.

Jeżeli chcą Państwo uniknąć przebywania swojego dziecka w innej sali proszę w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy oddziału. Zawsze należy  cierpliwie poczekać przed wejściem, zachowując dystans społeczny od innych oczekujących osób.

Godziny pracy oddziałów:Rodzice, którzy nie będą mieli możliwości dostosowania się do godzin pracy oddziału powinni mieć świadomość, że ich dziecko będzie miało kontakt z inną grupą dzieci i innymi nauczycielami. Dobrze by było, żeby takie sytuacje udało się ograniczyć do niezbędnego minimum.
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA


 Do przedszkola dzieci przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu tego faktu z dyrektorem przedszkola  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona jest zobowiązana podpisać odpowiedni dokument upoważnienia i określić szybką drogę komunikacji z przedszkolem na wypadek zachorowania na COVID-19.

Możliwość komentowania jest wyłączona.