Komunikat dyrektora

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

w terminie od 26 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r. w grupie II

w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie

Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z grupy II/osoby z kontaktu bezpośredniego są objęte kwarantanną w terminie od 24 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r. O fakcie tym poinformują Państwa również wychowawcy grupy.

W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując narzędzie Teams.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022

Z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych można zapoznać się  w wejściu do budynku naszego przedszkola. Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na Platformie PUO, przez którą wysyłaliście Państwo wniosek do przedszkola.

Przypominamy, że na tym rekrutacja się nie kończy. Aby zostać przyjętym należy do środy 28 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 wypełnić Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

link do oświadczenia:  Wzór oświadczenia woli.

Bardzo ważne!!!

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców oświadczenie należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Niezłożenie w terminie oświadczenia powoduje utratę miejsca w Przedszkolu.

Zapraszamy do przedszkola

Z przyjemnością komunikuję Państwu, że od poniedziałku 19 kwietnia zaczynamy pracę w trybie stacjonarnym. Nadal wszyscy musimy przestrzegać znanych Państwu zasad bezpieczeństwa.

Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie będą nas przybliżać do normalności.

W imieniu wszystkich Pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 39

zapraszam wszystkie stęsknione Przedszkolaki

Urszula Ptak

Komunikat dyrektora

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuję, że do dnia 18 kwietnia 2021 r. zadania wychowawczo – dydaktyczne będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Platformie Teams.

 

Do miłego zobaczenia.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39

Komunikat dyrektora

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zadania wychowawczo – dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Platformie Teams.

W przedszkolu zorganizujemy opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców wykonujących zadania określone w  Rozporządzeniu w § 2 pkt.4 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

Życzę Państwu spokoju i wytchnienia i pozostaję w nadziei, że najbliższe dwa tygodnie przerwy przyniosą poprawę sytuacji zdrowotnej nas wszystkich.

Do miłego zobaczenia po przerwie

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39

Komunikat dyrektora

Szanowni Rodzice,

czekam na ogłoszenie przepisów prawa dotyczących organizacji naszej pracy w najbliższych dwóch tygodniach. Nie znamy szczegółów. Niemniej ze względu na treść komunikatu prasowego Pana Premiera, bardzo proszę o pilne przekazanie wychowawcom grup lub na przedszkolny adres mailowy informacji, czy potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka ze względu na wykonywany zawód medyczny lub zatrudnienie w służbach porządkowych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację, proszę o śledzenie naszej strony internetowej.

Z życzeniami zdrowia

Urszula Ptak, Dyrektor PM39

REKRUTACJA 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 29 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2021

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

Wzór wniosku – pusty

Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zamieszkaniu – obowiązkowo drukują, wypełniają i przynoszą do przedszkola razem z wnioskiem wszyscy kandydaci.

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność). W naszym przedszkolu zapakowany w kopertę lub koszulkę komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna. Patrz

Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:
1. Kryteria rekrutacji
2. Kryterium dochodowe
3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie link: 

Regulamin rekrutacji PM39

Możliwość komentowania została wyłączona.