Nasza Planeta Ziemia

Nasza Planeta Ziemia

Zachęcam do obejrzenia bardzo ciekawego odcinka Domowego Przedszkola o naszej planecie. Opowiadanie Danuty Wawiłow ,,Gorąca skorupa” jest pretekstem do próby zapoznania dzieci z historią geologiczną Ziemi.

Wyprawa do Muzeum Ziemi, oglądanie modelu skorupy ziemskiej. Przy pomocy zabaw z piaskiem pokazane jest jak powstała nasza planeta. Wyprawa rakietą w przestrzeń kosmiczną i oglądanie Ziemi z Kosmosu. Proponuje zrobić przerwę i poruszać się do znanej dzieciom piosenki . https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI

Kule –  doskonalenie umiejętności klasyfikowania. Rodzic rozkłada na podłodze róże przedmioty, w tym również globus, piłki, kulki, obręcze.  Prosi dziecko aby:
–  posegregowało  przedmioty ze względu na kształt,
– nazwało kształty przedmiotów,

– poszukało w domu innych przedmiotów w kulistym kształcie.

Budujemy rakietę –  zabawa konstrukcyjna. Dziecko wymyśla i konstruuje dużą rakietę z klocków lub pudełek, którą umieszcza w centralnym miejscu w  pokoju. Rodzic przygotowuje różne przedmioty, a dziecko nazywa i wkłada do rakiety przedmioty, które jego zdaniem mogą się przydać w czasie podróży w kosmos. Potem  dziecko wykonuje zadanie w karcie pracy- koloruje obrazki, zgodnie z podanym wzorem.

 

Pokoloruj obrazki:

Pokoloruj_obrazki

 

Mowa robota – zabawa słuchowo – artykulacyjna. Rodzic układa w rzędzie obrazki  przedstawiające np. zabawki. Dziecko nazywa obrazki dzieląc ich nazwy na sylaby. Następnie dziecko stara się zapamiętać kolejność obrazków po czym odwraca się tyłem a rodzic chowa jeden obrazek. Zadaniem dziecka jest powtórzenie sylabami całego ciągu nazw obrazków łącznie z tym, który został schowany. Zabawę powtarzamy kilka razy.

,,Kolorowe ufoludki” – praca plastyczna. Rodzic przygotowuje rozwodnione farby lub akwarelowe. Dziecko wkłada jedną końcówkę słomki do farby, drugi koniec słomki zatyka palcem tak, aby trochę cieczy zostało w słomce, i tak przenosi  słomkę na kartkę. Następnie otwiera otwór, aby farba spłynęła na kartkę. Potem naniesioną kroplę rozdmuchuje przez słomkę w różnych kierunkach. Czynności należy powtórzyć kilka razy. Po wyschnięciu dziecko dorysowuje lub dokleja do swoich obrazków plastikowe oczy, tak aby powstały ufoludki.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.