KOMUNIKAT – zapisy do przedszkola od 18 maja 2020r.

Od dnia 18 maja 2020 roku otwieramy przedszkole dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Najpóźniej do dnia 14 maja do godz. 10:00 rodzice, którzy zgłosili potrzebę opieki powinni złożyć WNIOSEK [kliknij tutaj] o przyjęcie dziecka wraz z ZAŚWIADCZENIEM o świadczeniu pracy w miejscu pracy. Dokumenty należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, poinformujemy Państwa czy wszystkie zgłoszone dzieci będą mogły zostać przyjęte. Do przedszkola przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Grupy zostaną utworzone na nowo, zgodnie z zadeklarowanymi  godzinami. Otrzymacie Państwo na maila informację, w jakich godzinach pracuje grupa, do której przypisano Państwa dziecko. Bezwzględnie należy się dostosować do godzin pracy swojej grupy.

Od 18 maja  nie możemy przyjąć dzieci po godzinie 8:00!

W związku z zaistniałą sytuacją obowiązują szczególne zasady postępowania w trakcie pandemii [kliknij tutaj]: każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i potwierdzenia podpisem, że przyjmuje je do stosowania. Podpisany dokument wraz z wnioskiem i zaświadczeniem należy przesłać na adres mailowy: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.