Komunikat – kształcenie na odległość

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. w sytuacji zawieszenia zajęć w przedszkolu, zadania dydaktyczno-wychowawcze przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem Platformy Teams MS Office 365.

Dostęp do platformy każdy z Państwa otrzyma od wychowawców grup. Zapraszamy do współpracy.

Możliwość komentowania została wyłączona.