Komunikat Dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 20  listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r. w grupie IV

 w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie

 Zgodnie z aktualnymi przepisami informujemy, że dzieci z grupy IV/osoby z kontaktu bezpośredniego są objęte kwarantanną. O fakcie tym poinformują Państwa również wychowawcy grupy w rozmowie telefonicznej. Wiadomość sms z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zostanie rozesłana do wszystkich osób objętych kwarantanną.

W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując narzędzie Teams.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Możliwość komentowania została wyłączona.