Komunikat dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

 w terminie od 29  października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. w grupie IV

oraz w terminie od 30 października do 2 listopada 2020 r w grupach: I i III

 w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie

Dzieci z grupy IV/osoby z kontaktu bezpośredniego będą objęte kwarantanną. O szczegółach informuje Państwa telefonicznie Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.  Dzieci z grupy I i III nie są objęte kwarantanną ( zawieszenie zajęć w tych grupach spowodowane jest brakiem kadry; nie mamy informacji o podejrzeniach zakażenia w tych grupach).

W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując narzędzie Teams.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, będę Państwa niezwłocznie informować o ewentualnych zmianach. Proszę śledzić naszą stronę internetową.

Zarządzenie Nr 18/2020

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Możliwość komentowania została wyłączona.