Komunikat dyrektora – zawieszenie zajęć

Działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

w terminie od 29 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r.

w grupie IV w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie
Dzieci z tej grupy/osoby z kontaktu bezpośredniego będą objęte kwarantanną. O szczegółach poinformuje Państwa telefonicznie Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.
W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując narzędzie Teams.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia i do zobaczenia.

Zarządzenie Nr 17/2020

Urszula Ptak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Możliwość komentowania została wyłączona.