Komunikat dyrektora

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zadania wychowawczo – dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Platformie Teams.

W przedszkolu zorganizujemy opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców wykonujących zadania określone w  Rozporządzeniu w § 2 pkt.4 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

Życzę Państwu spokoju i wytchnienia i pozostaję w nadziei, że najbliższe dwa tygodnie przerwy przyniosą poprawę sytuacji zdrowotnej nas wszystkich.

Do miłego zobaczenia po przerwie

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39

Możliwość komentowania została wyłączona.