Grupa IV

nauczycielki: Ewa Sękowska, Urszula Kieszek

obsługa: Katarzyna Seredyńska