ETWITTING

Program eTwinning jest europejską społecznością szkolną. Gromadzi szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracujące ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.

 

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

 

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji.

 

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach.

 

Forma, tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników projektu. Często zmienia się w trakcie realizacji dopasowując się do aktualnych potrzeb współpracujących.

 

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
  2. Języki obcewykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
  3. Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawetkilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.

 

Program eTwinning to innowacyjna forma współpracy europejskiej społeczności szkolna, zrzeszająca szkoły i przedszkola za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Oferuje bezpieczną przestrzeń do pracy, wygodne i proste w obsłudze narzędzia, za pomocą których nauczyciele i uczniowie mogą komunikować się z partnerami z całej Europy (i nie tylko) i realizować liczne projekty o różnorodnej tematyce.

Rok szkolny 2020/2021

Projekty, które realizujemy w tym roku:

I’m strong, I head for the  world! – Jest to wspólny projekt obejmujący przedszkola i nauczycieli języka angielskiego, w którym biorą udział dzieci z Grecji, Malty, Rumunii, Polski oraz Serbii. Pomoże nam on wykryć umiejętności dzieci i zaszczepić nowe umiejętności, które pomogą im wejść na świat. W związku z pandemią COVID muszą stawić czoła znacznie większym wyzwaniom i musimy ich wesprzeć takimi umiejętnościami, aby nie bać się świata i ludzi wokół nich, móc się rozwijać i współpracować. Oto zadania zrealizowane w ramach projektu:

Wspólne czytanie opowiadania „The mitten in the snow” oraz przygotowanie ozdobnych rękawiczek i plakatu:

Przygotowanie świątecznych życzeń – podzieliliśmy się z dziećmi z innych krajów naszymi świątecznymi pocztówkami:

There’s no place like home/ Nie ma jak w domu – W projekcie biorą udział dzieci z Polski, Turcji oraz Grecji. Projekt zakłada realizację różnych zadań o tematyce patriotycznej, np. Boże Narodzenie w moim kraju, nasze symbole narodowe, przyroda mojego kraju, nasza tradycyjna kuchnia itp. Uczestnicy zamieszczają przygotowane przez siebie materiały na TwinSpace. Pozwoli on wypromować własny kraj oraz poszerzyć wiedzę na temat innych kultur. Oto zadania zrealizowane w ramach projektu:

„Our national symbols – nasze symbole narodowe” – zaprezentowaliśmy dzieciom z innych państw nasze symbole narodowe i czekamy na ich prace

 

Christmas in my country – Boże Narodzenie w moim kraju. Zaprezentowaliśmy nasze świąteczne dekoracje, a także przygotowaliśmy prezentację, w której opisujemy charakterystyczne cechy polskich świąt. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że w Turcji Boże Narodzenie nie jest obchodzone, ale otrzymaliśmy od nich kartki i życzenia noworoczne.

W ramach współpracy międzynarodowej dołączyliśmy w tym roku do dwóch projektów:

It’s a monster under my bed– spróbujemy znaleźć odpowiedź na to czego boją się nasi podopieczni i jak radzić sobie ze swoimi „strachami”. Dowiemy się też czy  dzieci w Europie i innych częściach świata boją się tego samego ?

Math in love w tym projekcie każdy z partnerów dzieli się swoimi pomysłami na rozwiązywanie rożnych zadań z zakresu matematyki.

Każdy z tych projektów zakłada również  zdobycie wiedzy na temat innych krajów  i ich kultur,rozwijanie umiejętności językowych. Projekty będą realizowane do czerwca 2018 roku.  Klikając w znajdujące się poniżej linki poznacie Państwo naszych partnerów.

etw_certificate_152207_pl

etw_certificate_152165_pl

„Usiądź przy mnie, mamusiu.
Coś ci powiem do uszka…
Wiesz, kto do mnie przychodzi,
jak się kładę do łóżka?
Takie śliczne, puchate,
kolorowe jak ptaki…
Za nic w świecie nie zgadniesz!
To przychodzą RUPAKI !”

W minionym tygodniu naszą inspiracją do wszystkich naszych zajęć był wiersz Danuty Wawilow ” O Rupakach”. Wiersz bardzo spodobał się  dzieciom i udało nam się stworzyć własne Rupaki.  Zajęcia prowadzane były w ramach realizacji projektu międzynarodowego ” Monster under my bed” za pośrednictwem platformy eTwinning.

Po raz kolejny dzieci rozmawiały o tym czego się boją. Wysłuchały bajki „Otulający kocyk”.Podczas zajęć dzieci stworzyły stracholódka , który znajduje się w naszej sali i od tej pory zjada wszystkie nasze strachy !

Zajęcie realizowane w ramach projektu międzynarodowego  „Monster under my bed”

Culture and Traditions – podczas tego projektu wspólnie z jego partnerami z Malty oraz Włoch będziemy wymieniać się i dzielić tradycjami związanymi z kultura danego kraju.

etw_certificate_178724_pl