Category: Zamówienia publiczne

Zamówienie

Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych, szatni, gabinetów wraz z montażem oraz zabawek i sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia

  1. Ogłoszenie o zamówieniu  ogloszenie
  2. SIWZ  SIWZ
  3. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ
  4. Wzory umów załacznik nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie treści siwz strona

1.Protokół ( informacja) z otwarcia ofert

 str 1

 str 2

  str 3

2. oświadczenie o grupie kapitałowej Oswiadczenie o grupie kapit

Zawiadomienie o wyborze oferty:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty część 1
  2. Zawiadomienie o wyborze ofety część 2
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty część 3
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty część 4