Zaproszenie do złożenia oferty

Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie

ul. Dworcowa 24a

 10-473 Olsztyn

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest :

Dostawa mięsa i wędlin, mrożonek i ryb, nabiału i produktów mleczarskich, warzyw  i owoców, pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich, różnych artykułów spożywczych i jaj.

Termin składania ofert 21.12.2021 godz. 13.00

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn

link do naszego postępowania:

https://zamowienia.olsztyn.eu/#/offer/f20b7b98-4110-46b9-b676-96a3c2478e79

 

Adres strony internetowej:

https://zamowienia.olsztyn.eu

 

Instrukcja dla Wykonawcy:

PZP Zeto Lublin – Instrukcja dla Wykonawcy