WYNIKI REKRUTACJI 2022/2023

Z listą kandydatów zakwalifikowanych  można zapoznać się  w wejściu do budynku naszego przedszkola. Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na Platformie PUO, przez którą wysyłaliście Państwo wniosek do przedszkola.

Przypominamy, że na tym rekrutacja się nie kończy. Aby zostać przyjętym, należy do 15 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 wypełnić Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

link do oświadczenia:  Wzór oświadczenia woli.

Bardzo ważne!!!

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców oświadczenie należy przynieść do przedszkola.

Niezłożenie w terminie oświadczenia powoduje utratę miejsca w Przedszkolu.

REKRUTACJA 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się od 2 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 16 marca 2022 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  na platformie PUO wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

Wzór wniosku

Oświadczenie o dochodzie – obowiązkowe

Oświadczenie o ubieganiu rodzeństwa

Oświadczenie dla rodziców- obowiązkowe

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność) należy złożyć w kancelarii przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna. Patrz

Terminy rekrutacji Zarządzenie nr 2

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1. Kryterium dochodowe informacja

2. Kryteria rekrutacji informacja

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie link: 

Regulamin rekrutacji

 

Uwaga ważne! Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Należy to zrobić najpóźniej do dnia 25 lutego. Dokumenty w formie papierowej przekażą Państwu wychowawcy grup. Można również pobrać deklarację  z naszej strony

Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego

wypełnioną i podpisaną złożyć w sekretariacie lub w swojej grupie. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września 2022 r.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Szanowni Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkoli w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się od 02 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 16 marca 2022 r. do godz. 15:00.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna

Terminy rekrutacji.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z

Uchwała w spr. kryteriów

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się

od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2021

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

Wzór wniosku – pusty

Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o zamieszkaniu – obowiązkowo drukują, wypełniają i przynoszą do przedszkola razem z wnioskiem wszyscy kandydaci.

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność). W naszym przedszkolu zapakowany w kopertę lub koszulkę komplet dokumentów należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna. Patrz

Zarządzenie Nr 12

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:
1. Kryteria rekrutacji
2. Kryterium dochodowe
3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie link: 

Regulamin rekrutacji PM39