Category: Rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Naszego Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Naszego Przedszkola

Link do listy: Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Bardzo ważne!!!!!

Do środy 6 maja do godziny 12:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola zobowiązani są wypełnić Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola,

link do oświadczenia:  Oświadczenie woli.

Dokument należy wypełnić, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać do Przedszkola drogą mailową na adres:

przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl 

Niezłożenie w terminie oświadczenia powoduje utratę miejsca w Przedszkolu.

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

,,Pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym”,

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia, termin będzie podany na naszej stronie internetowej. Wzór oświadczenia:

Oświadczenie_o_zatrudnieniu

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców karty zgłoszenia dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy do przedszkola pierwszego wyboru.

Nasz adres: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przesyłamy wyłącznie do przedszkola które wskazano jako pierwszy wybór.

Po ustaniu zagrożenia rodzice zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej, zgodnej z przesłanymi skanami i fotografiami.

O terminie uzupełniania dokumentacji będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

REKRUTACJA! WAŻNE !!

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na naszą skrzynkę  mailową: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu  ,a dokumenty potwierdzające przesyłamy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2020 

Po ustaniu zagrożenia rodzice zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej, zgodnej z przesłanymi skanami i fotografiami. O terminie uzupełniania dokumentacji będziemy informować na naszej stronie internetowej. Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

 

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Rodzice

     Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się od 24 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przesyłamy wyłącznie do przedszkola które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2020

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania:

P_pusty_wniosek_2020_21_do_pobrania

Oświadczenie o przyjęciu …

Oświadczenie o wysokości dochodu

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniem  Prezydenta Olsztyna. Patrz

Terminy rekrutacji – zarzadzenie 2020

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.Uchwała w spr. kryteriów – 2020

2.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie link:   Regulamin rekrutacji 2020-2021

Uwaga ważne!

Wszyscy Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci nadal uczęszczały do naszego Przedszkola zobowiązani są do złożenia w swojej grupie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” .

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej link: Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego2020-2021

lub w grupie u nauczycielek  i złożyć ją u wychowawców w dniach  od 13 do 19 marca 2020 roku

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością przystąpienia do ponownej rekrutacji na następny rok.