Category: Rada Rodziców

Komunikat Rady Rodziców – Ubezpieczenie grupowe dzieci

Informujemy, że Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 39 podjęła decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiego programu dowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci.  Na rok szkolny 2020/2021 wybrano ubezpieczyciela: Inter Risk TU S.A. Wysokość składki  40 zł.

Przedstawicielka firmy będzie zbierała składkę na ubezpieczenie dzieci przed przedszkolem w dniach 21-22 września ( poniedziałek i wtorek), w godzinach 14:00-16:00. Prosimy o przygotowanie równej kwoty 40 zł. Zapraszamy wszystkich, którzy wyrazili ochotę przystąpienia do ubezpieczenia i są zainteresowani.

Skład rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie.

 W dniu 14 września odbyło się spotkanie trójek grupowych. Na rok szkolny 2020/2021 wybrano prezydium Rady Rodziców w składzie:

1.Milena Olkowska – przewodnicząca,

2. Tomasz Lis – wiceprzewodniczący

3. Karolina Tyszewicz – skarbnik

5. Anna Szenfeld – członek komisji rewizyjnej

6. Katarzyna Smosarska- członek komisji rewizyjnej

 Rada Rodziców podjęła decyzję, że składkę w wysokości 130 zł od dziecka na poczet Rady Rodziców wniosą wyłącznie rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Pula środków z zeszłego roku w wysokości 13020,74 zł oraz  środki pozyskane od nowych rodziców zostaną wydatkowane wg opracowanego preliminarzu. O planach Rady Rodziców będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Przewodniczącego Rady Rodziców

Informuję, że w związku z sytuacją w kraju związaną z pandemią oraz ograniczonym funkcjonowaniem przedszkola prezydium Rady Rodziców  podjęło decyzję o zakupie upominków dla dzieci 6-letnich, kończących edukację w przedszkolu.

Pozostałe środki zostaną na koncie Rady Rodziców, a o sposobie ich wydatkowania zadecyduje Rada Rodziców po zażegnaniu kryzysu.

Szczegółowe sprawozdanie za rok 2019/2020 zgodnie z Regulaminem zostanie przedstawione na pierwszym zebraniu ogólnym we wrześniu 2020r.

Tomasz Lis

Rada Rodziców 2019/2020

Przewodniczący: Tomasz Lis

Zastępca: Andrzej Kotliński

Sekretarz: Karolina Tyszewicz

Skarbnik: Sylwia Brzozowska

Komisja rewizyjna:   Grzegorz Gołębiewski

                                        Agnieszka Koprucka

                                        Marcin Zakabłuk

                                        Milena Olkowska