BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM!!! Czyli o tym, jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola.

BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM!!! Czyli o tym, jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, a szczególnie pierwsze dni pobytu w przedszkolu to dla dziecka nie lada wyzwanie rozpoczynające ważny okres w życiu małego człowieka. To niezwykle stresujący czas nie tylko dla dziecka ale także dla samych rodziców i opiekunów. To bardzo ważny okres w życiu małego człowieka. Musi on bowiem nauczyć się bardzo wielu rzeczy, opanować wiele umiejętności, przystosować się do nowego środowiska, nowych, obcych osób, sytuacji i zdarzeń dnia codziennego. Jest to czas, kiedy dziecko bardzo szybko się rozwija, jest ciekawe świata, pragnie poznawać nowe rzeczy, wszystkiego chce dotknąć, we wszystkim uczestniczyć. Rozwój każdego dziecka jest jednak bardzo indywidualną sprawą i u każdego malucha może przebiegać w zupełnie innym tempie. Ma on jednak bardzo ważne, decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, a wiedza i umiejętności nabyte w przedszkolu stanowią podłoże do dalszego kształcenia i umiejętności dziecka. Aby adaptacja dziecka przebiegła z jak najmniejszym stresem dla dziecka należy stosować kilka ważnych zasad. Oto one.

Drodzy Rodzice!

Adaptację dziecka do przedszkola ułatwia:

 • Pozytywne myślenie o przedszkolu oraz rozmowy z dzieckiem na jego temat.
 • Przygotowanie dziecka  do przebywania pod opieką innych osób w środowisku innym niż dom rodzinny.
 • Umożliwienie dziecku kontaktów z rówieśnikami np. podczas zabaw na placu zabaw.
 • Usamodzielnianie dziecka w zakresie czynności samoobsługowych (samodzielne ubieranie i rozbieranie się, mycie rąk i twarzy, jedzenie, korzystanie z toalety).
 • Prowadzenie rozmów z dzieckiem łagodzących jego ewentualne negatywne emocje związane z przedszkolem i rozłąką z rodzicami.
 • Dotrzymywanie danych dziecku obietnic co do godziny odebrania z przedszkola, a także co do osoby, która po dziecko przyjdzie.
 • Okazywanie spokoju podczas rozstania, zapewnienie dziecka o tym, iż jest bezpieczne.
 • Ujednolicenie rytmu dnia codziennego w przedszkolu i w domu.

Adaptację do przedszkola utrudnia:

 • Nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach samoobsługowych, brak samodzielności.
 • Brak stałego rytmu dnia.
 • Wielogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu w pierwszych dniach uczęszczania.
 • Niedotrzymywanie danego dziecku słowa względem odbierania go z przedszkola.
 • Brak zaufania do nauczycieli, personelu, niepokój, lęk o dziecko.
 • Wypowiadanie negatywnych uwag na temat przedszkola w obecności dziecka.

Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu?

 Drogi Rodzicu:

 • postaraj się w pierwszych dniach odbierać dziecko wcześniej (dziecko ma inne poczucie czasu niż dorosły, okres przebywania poza domem może wydawać mu się bardzo długi);
 • nie mów dziecku, że odbierzesz je wcześniej jeśli nie jest to możliwe, dziecko będzie czekało i nieustannie dopytywało nauczycieli o godzinę;
 • nigdy nie strasz dziecka przedszkolem czy wychowawcami;
 • staraj się pozytywnie wypowiadać na temat przedszkola, ukazywać jego dobre strony;
 • przyzwyczajaj pociechę do próbowania różnorodnych potraw, owoców, warzyw. Nie rozdrabniaj dziecku pokarmów;
 • wdrażaj dziecko do przestrzegania ustalonych zasad, umów, bądź konsekwentny;
 • ucz dziecko samodzielności, wykonywania codziennych czynności;
 • odzwyczaj dziecko od smoczka, pieluchy, nocnika;
 • pozwól dziecku uczestniczyć w przygotowaniach  do przedszkola, wspólnych zakupach pościeli, ręcznika czy kapci;
 • zapoznaj dziecko z jego rzeczami, tak by to wszystko nie było dla niego nowe
  i nieznane.

Pierwsze dni w przedszkolu. Praktyczne rady.

Rodzicu:

 • stosuj czułe ale krótkie pożegnania. Nie okazuj dziecku niepokoju i własnych rozterek. Jeśli dziecko bardzo płacze podczas rozstania, pozwól nauczycielowi by zajął się dzieckiem, ono na pewno się uspokoi;
 • przygotuj dla dziecka wygodny strój (bez suwaków, guzików, sznurówek), który można pobrudzić (to się często zdarza);
 • nie wyręczaj dziecka nawet jeśli nie do końca sobie radzi; pozwól mu na samodzielność;
 • nie namawiaj dziecka, by od razu opowiadało o wydarzeniach w przedszkolu; powie, kiedy będzie na to gotowe; nie generuj i tak dużego stresu;
 • skracaj pierwsze dni pobytu w przedszkolu by stopniowo je wydłużać kiedy dziecko już się przyzwyczai;
 • pozostaw w szatni dodatkowe ubranie na zmianę w razie zabrudzenia czy zamoczenia;
 • powiedz dziecku, że panie w przedszkolu na pewno pomogą w razie trudności, tak by potrafiło prosić o pomoc;
 • przekaż nauczycielom wszelkie ważne, niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka,  czy jego specyficznych zachowań i trudności;
 • postaraj się współdziałać z wychowawcami, pozytywne relacje są bardzo ważne.

Możliwość komentowania została wyłączona.