Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie

ul. Dworcowa 24a

 10-473 Olsztyn

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest :

Dostawa artykułów spożywczych.

Termin składania ofert 09.12.2022 godz. 13.00

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn

link do naszego postępowania:

https://zamowienia.olsztyn.eu/#/offer/50d62e6f-9344-43af-ac59-ce1f29162dec

 

Adres strony internetowej:

https://zamowienia.olsztyn.eu

 

Instrukcja dla Wykonawcy:

PZP Zeto Lublin – Instrukcja dla Wykonawcy

Jeśli zawsze myślałeś o tym, żeby pomagać dzieciom
i chcesz zostać rodziną zastępczą
zostań mamą , zostań tatą na pełen etat.

Aby to zrobić powinieneś:

 • posiadać dobry stan zdrowia
 • posiadać właściwe warunki mieszkaniowe
 • mieć odpowiednie predyspozycje osobowościowe
 • posiadać zdolność do czynności prawnych
 • przebywać na terenie Polski
 • lubić dzieci, interesować się ich problemami

 

Aby zostać rodziną zastępczą konieczne będzie zgłoszenie się do :

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  Al. Piłsudskiego 61a,

TEL: 089 522 74 63/ 089 534 21 30 

biuro@mopsolsztyn.pl

 • rozmowa z pedagogiem i psychologiem
 • wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów
 • uczestnictwo w szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą

 

A gdy już zostaniesz rodziną zastępczą oferujemy Ci:

 

 • wynagrodzenie za pracę jako rodziny zawodowej
 • uzyskanie pomocy finansowej na utrzymanie dzieci
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną
 • udział w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz grupach wsparcia
 • pracę z twórczym i zaangażowanym zespołem specjalistów