ANGIELSKIE PIĄTKI

Potrzeby współczesnego świata wyznaczają określone oczekiwania wobec ludzi młodych. Jednym z tych oczekiwań jest porozumiewanie się w języku obcym. Aby tę zdolność osiągnąć, należy umożliwić dzieciom kontakt z językiem już od najmłodszych lat, dlatego w naszym przedszkolu realizujemy autorski program „Angielskie Piątki”.

Nauka języka obcego jest świetnym ćwiczeniem intelektualnym, m.in. poprawia zdolność koncentracji, ćwiczy pamięć, rozwija zdolność logicznego myślenia oraz pomaga spojrzeć na świat z punktu widzenia innej kultury. Umożliwia również nawiązywanie kontaktów z obcokrajowcami, a także daje możliwość korzystania z różnorodnych zagranicznych źródeł informacji lub rozrywki.

Dzieci uczą się za pomocą tego, co zobaczą, czego dotykają, posmakują, usłyszą co zrobią. Język angielski jest przyswajany w czasie śpiewania piosenek, recytacji krótkich wierszyków, powtarzania rymowanek, podczas zabaw ruchowych, krótkich inscenizacji, a także codziennych sytuacji komunikacyjnych.

Cele innowacji:

  • porozumiewanie się w języku obcym na poziomie adekwatnym do wieku oraz indywidualnych możliwości dziecka (rozumienie ze słuchu, wypowiedzi, reakcja na komunikat w języku obcym)
  • rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim
  • rozwijanie umiejętności uczenia się
  • rozwijanie inteligencji ogólnej dziecka
  • rozumienie różnic kulturowych
  • stopniowe przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
  • rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, m.in. poprzez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych
  • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur