MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

do lat 7 w szachach

1. CEL TURNIEJU: Wyłonienie najlepszych zawodników województwa warmińsko-mazurskiego wśród dziewcząt i chłopców do lat 7; stworzenie możliwości uzyskania V i IV kategorii szachowej.

2. ZLECENIODAWCA ZADANIA: Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy.

    ORGANIZATORZY:

  • Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” Olsztyn,
  • Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 19.06.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie, ul. Pieczewska 10;

dojazd autobusem linii 126, 117, 121, 130

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2014 i młodsi zamieszkali na terenie województwa WM;
  • dokonanie opłat: 25 zł (wpisowe) + 5 zł (opłata rankingowa) w dniu zawodów;
  • opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice lub opiekunowie.

5. ZGŁOSZENIA

Informacji udziela: Jerzy Daliga – tel. 507 617 780 oraz Bogdan Jeżak – tel. 691 804 873 po godz. 16:00.

W zgłoszeniu dziecka do turnieju należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, klub/przedszkole/szkoła, kategoria szachowa i przesłać na adres: bogdanjezak@o2.pl . Można zamówić obiad w cenie 18,00 zł (duża porcja, catering). Obiad zamawiamy od razu przy zgłoszeniu do turnieju.

Termin zgłoszeń do – 16.06.2021 r., po tym terminie wpisowe wynosi 35 zł.(+ 5zł OR)

6. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

System szwajcarski na dystansie 7 rund. Obowiązują przepisy gry FIDE

Tempo gry – 30 minut na partię dla zawodnika.

9:30 – 10:15 – zapisy – potwierdzenia zgłoszeń,

10:15 – Uroczyste otwarcie,

10:30 – 13:30 – Rundy I-IV,

13:30 – 14:00 – Przerwa obiadowa,

14:00 – 16:00 – Rundy V-VII,

Zakończenie turnieju około 16:15.

7. NAGRODY

Puchary za miejsca I-III w grupie dziewcząt i chłopców, medal i dyplom dla każdego uczestnika.

Minimum 20% uczestników otrzyma nagrody rzeczowe, pozostali upominki.

8. SPRAWY RÓŻNE

W czasie turnieju przestrzegamy reżimu sanitarnego, w obrębie budynku szkoły obowiązuje maseczka.

 

Zgłaszając udział w turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

Jednocześnie uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora                                      (np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia.

Ostateczna interpretacja komunikatu zawodów należy do organizatora

Kierownik Turnieju

Bogdan Jeżak

Możliwość komentowania została wyłączona.