WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022

Z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych można zapoznać się  w wejściu do budynku naszego przedszkola. Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na Platformie PUO, przez którą wysyłaliście Państwo wniosek do przedszkola.

Przypominamy, że na tym rekrutacja się nie kończy. Aby zostać przyjętym należy do środy 28 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 wypełnić Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

link do oświadczenia:  Wzór oświadczenia woli.

Bardzo ważne!!!

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców oświadczenie należy wrzucić do oznaczonej skrzynki przy wejściu do przedszkola.

Niezłożenie w terminie oświadczenia powoduje utratę miejsca w Przedszkolu.

Możliwość komentowania została wyłączona.